Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 18.0/20.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM180JNHFKH/EU
Kaina
0 € be PVM / 0 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

   

 • Wi-Fi valdy­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­leisti ir pan.

   

 • Įrenginys gali išvystyti statinį slėgį iki 25mmAg. Aukšto slėgio kondicionieriai turi didesnį statinį slėgį: galima sumontuoti daugiau oro išpūtimo ir paėmimo taškų nutolusių toliau nuo įrenginio su ilgesniais ortakiais. 

   

 • Automatinė statinio slėgio kontrolė leidžia lanksčiau atlikti ortakių išdėstymo projektavimą išlaikant efektyvų ir tylų įrenginio darbą.

   

 • Dalys yra lengvai prieinamos atidarius apatinį skydelį.

   

 • Filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenks­mingų bakte­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­ma­tiš­kai praneša, kada laikas valyti filt­rus. Kana­li­nės konst­ruk­ci­jos sistema valoma itin papras­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau.

   

 • Inverterinis įrenginys. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius dirba buvusiu nustatytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM180JNHFKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
18
Nominali šildymo galia, kW
20
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.34
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.34
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
3480/3000/2580
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/39/35
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/7.34/20.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
50/72/200
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1350 x 910 x 450
Vidinio bloko svoris, kg
82.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 ~ 2.5
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.5
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-auksto-slegio-am180jnhfkh-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-18.0-20.0-kW-vidinis-blokas-3
 • AM180JNHFKH AM224JNHFKH
 • AM180JNHFKH AM224JNHFKH-2

Video