Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM aukšto slėgio kanalinio tipo kondicionieriaus 28.0/31.5kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM280FNHDEH/EU
Kaina
0 € be PVM / 0 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys

SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-28.0-31.5-kW-vidinis-blokas

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

Wi-Fi valdy­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Naudo­dami prog­ramą išma­nia­jame tele­fone, nuoto­li­niu būdu galite įjungti arba išjungti įren­ginį, pasi­rinkti veikimo režimą ar tempe­ra­tūrą, supla­nuoti, kada įren­gi­nys turi pasi­leisti ir pan.

Įrenginys gali išvystyti statinį slėgį iki 25mmAg. Aukšto slėgio kondicionieriai turi didesnį statinį slėgį: galima sumontuoti daugiau oro išpūtimo ir paėmimo taškų nutolusių toliau nuo įrenginio su ilgesniais ortakiais. 

Automatinė statinio slėgio kontrolė leidžia lanksčiau atlikti ortakių išdėstymo projektavimą išlaikant efektyvų ir tylų įrenginio darbą.

Dalys yra lengvai prieinamos atidarius apatinį skydelį.

Filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą. Anti­vi­ru­si­nis filt­ras skir­tas dulkių dale­lėms ištraukti ir pelė­sio bei kenks­mingų bakte­rijų pliti­mui iki mini­mumo suma­žinti. Kondi­cio­nie­riaus indi­ka­to­rius po 1000 valandų veikimo auto­ma­tiš­kai praneša, kada laikas valyti filt­rus. Kana­li­nės konst­ruk­ci­jos sistema valoma itin papras­tai, todėl tech­ninė prie­žiūra užtrunka trum­piau.

Inverterinis įrenginys. Dingus elektros maitinimui ir vėl atsiradus – kondicionierius dirba buvusiu nustatytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM280FNHDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
28
Nominali šildymo galia, kW
31.5
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.53
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.53
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
3.8
Nominali šildymo darbinė srovė, A
3.8
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
3480/3120/2820
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/43/41
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
5.00/15.00/25.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
49.03/147.10/245.17
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1240 x 470 x 1040
Vidinio bloko svoris, kg
89
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 ~ 2.5
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.50
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-aukšto-slėgio-kanalinio-tipo-28.0-31.5-kW-vidinis-blokas
  • AM220-280FNHDEH
  • AM220-280FNHDEH-2