Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM bevėjės 1-kryptės 2.2/2.5kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM022NN1DEH/EU
Kaina
1 143 € be PVM / 1 383 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-bevėjės-1-kryptės-2.2-2.5-kW-kasetės-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­šio srauto (variable refri­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Bevėjė kasetė. 1-kryptė bevėjė kasetė išstu­mia orą per tūks­ta­n­čius mikro skylių, suku­r­dama švelnų oro srautą, kuris pasi­­­skirsto kamba­ryje – dėl ko nejau­čiami šalti oro gūsiai.
 • Plonas dizai­nas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.
 • Inte­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • Nauja kons­t­ru­k­cija. Apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad jis nesi­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant jų.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Wi-Fi valdy­­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (veikia tik su papil­domu priedu).
 • Komp­lekte su įmon­tuotu konde­n­sato siur­b­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM022NN1DEH/EU
Išorinio bloko modelis
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
Nominali šaldymo galia, kW
2.2
Nominali šildymo galia, kW
2.5
Minimali šaldymo galia, kW
Minimali šildymo galia, kW
Maksimali šaldymo galia, kW
Maksimali šildymo galia, kW
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.04
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.04
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.2
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.2
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
Suminis vamzdžių ilgis, m
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
Šaldymo energijos klasė
Šildymo energijos klasė
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
6.00/5.00/4.00
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
29/26/24
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
10
Išorinio bloko svoris, kg
4.3
Panelės svoris, kg
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
Kompresoriaus galia, kW
Kompresoriaus tepalų tipas
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
Drenažas, Φ, mm

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio instrukcija

INSTRUKCIJA

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-bevėjės-1-kryptės-2.2-2.5-kW-kasetės-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-bevėjės-1-kryptės-2.2-2.5-kW-kasetės-vidinis-blokas-2
 • VRF-1-way-cassete-dimensions
 • VRF-1-way-cassete
 • SAMSUNG-VRF-DVM-bevėjės-1-kryptės-2.2-2.5-kW-kasetės-vidinis-blokas-3
 • AM022NN1DEH-brėžinys
 • AM022NN1DEH-brėžinys-2
 • AM022NN1DEH-brėžinys-3

Video