Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM bevėjės 1-kryptės 2.8/3.2kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM028NN1DKH/EU
Kaina
1 162 € be PVM / 1 406 € su PVM

AM016MN1DBH2_001_Front_White

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­šio srauto (variable refri­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Bevėjė kasetė. 1-kryptė bevėjė kasetė išstu­mia orą per tūks­ta­n­čius mikro skylių, suku­r­dama švelnų oro srautą, kuris pasi­­­­­skirsto kamba­ryje – dėl ko nejau­čiami šalti oro gūsiai.
 • Plonas dizai­nas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­­lio svorio įren­gi­nio monta­vi­­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­­vesni.
 • Įren­gi­nio viduje inte­­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • Nauja kons­t­ru­k­cija. Apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad jis nesi­­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant jų.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Wi-Fi valdy­­­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das).
 • Komp­lekte su įmon­tuotu konde­n­sato siur­b­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM028NN1DEH/EU
Panelė
PC1NWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.80/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.20/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.8
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.05/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.05/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.23/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.23/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.00/6.00/5.00
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
32/28/24
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
970x135x410
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1198x35x500
Vidinio bloko svoris, kg
10
Panelės svoris, kg
4.3
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 mm2 (min)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Drenažas, Φ, mm
VP20 (OD 25, ID 20)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-1-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • AM016MN1DBH2_001_Front_White
 • AM016MN1DBH2_005_L-Perspective-Open_White
 • AM016MN1DBH2_006_Detail_White
 • AM022-028-036NN1DEH
 • AM022-028-036NN1DEH-2
 • Visos-kasetės
 • VRF-1-way-cassete

Video