Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung VRF-DVM bevėjės mini 4-kryptės 2.8/3.2kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM028NNNDEH/EU
Kaina
903 € be PVM / 1 093 € su PVM

Vidinis-kasetės-blokas-2.8-3.2-kW-2

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

Bevė­jis reži­­­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per tūks­tan­čius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­­pos kampus.

Wi-Fi valdy­­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­­rių vos vienu prisi­­­­lie­timu.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­­poje ir auto­­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio (tinka į 600×600 lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.

Yra inte­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM028NNNDEH/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.80/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.20/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.8
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.018/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.018/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.17/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.17/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.0/8.5/7.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
33/30/26
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x57x620
Vidinio bloko svoris, kg
12
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-mini-4-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • Vidinis-kasetės-blokas-2.8-3.2-kW-2
  • Vidinis-kasetės-blokas-2.8-3.2-kW
  • cafe_4way_close
  • Vidinis-kasetės-blokas-2.8-3.2-kW-3
  • AM015-022-028-036-045-056-060NNNDEH
  • AM015-022-028-036-045-056-060NNNDEH-2