Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung VRF-DVM bevėjės mini 4-kryptės 3.6/4.0kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM036NNNDEH/EU
Kaina
924 € be PVM / 1 118 € su PVM

Vidinis-kasetės-blokas-3.6-4.0-kW-2

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­šio srauto (variable refri­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­lių komer­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Bevė­jės mini 4-kryp­tės kase­tės vidi­nis VRF-DVM siste­mos blokas.
 • Bevė­jis reži­­­­mas. Kasetė išstu­mia orą per kelio­lika tūks­ta­n­čių mikro oro skylių ir suku­ria švelnų oro srautą, dėl kurio nesi­­­­jau­čia šaltų oro gūsių.
 • Yra inte­­­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • „Inve­r­ter“ tech­­­­no­lo­gija. Dide­­­­lio efek­ty­vumo „inve­r­ter“ tech­­­­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užti­k­rina preci­zišką tempe­ra­tū­­­­ros palai­kymą su mini­ma­­­­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
 • Nauja kons­t­ru­k­cija. Apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad oro srau­tas nesi­­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant jų.
 • Wi-Fi valdy­­­mo gali­mybė. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das).
 • Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (veikia su papi­l­domu priedu). Vėsi­nant patalpą, regu­liuo­jama svir­telė, kad oro srau­tas būtų nukrei­pia­­­­­­­­­­­mas nuo žmonių, o šildant – atvi­r­k­š­čiai.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM036NNNDEH/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/3.60/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/4.00/-
Nominali šaldymo galia, kW
3.6
Nominali šildymo galia, kW
4
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.02/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.02/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.19/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.19/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.5/9.0/7.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
34/30/26
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x57x620
Vidinio bloko svoris, kg
12
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-mini-4-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Vidinis-kasetės-blokas-3.6-4.0-kW-2
 • Vidinis-kasetės-blokas-3.6-4.0-kW
 • Vidinis-kasetės-blokas-3.6-4.0-kW-3
 • AM015-022-028-036-045-056-060NNNDEH
 • AM015-022-028-036-045-056-060NNNDEH-2