Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung VRF-DVM bevėjės mini 4-kryptės 5.6/6.3kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM056NNNDEH/EU
Kaina
0 € be PVM / 0 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys

Vidinis-kasetės-blokas-5.6/6.3kW-2

VRF-DVM. Tai kintamo šaltnešio srauto (variable refrigerant flow) kondicionavimo sistema. Ši sistema skirta didelių komercinių pastatų, viešbučių, prekybos centrų, daugiabučių, biurų, restoranų oro kondicionavimui.

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per tūkstančius skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio (tinka į 600×600 lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.

Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056NNNDEH/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/5.60/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/6.30/-
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.028/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.028/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.27/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.27/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
13.0/11.0/9.5
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
39/36/33
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x57x620
Vidinio bloko svoris, kg
12
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-mini-4-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • Vidinis-kasetės-blokas-5.6/6.3kW-2
  • Vidinis-kasetės-blokas-5.6/6.3kW
  • cafe_4way_close
  • Vidinis-kasetės-blokas-5.6/6.3kW-3
  • AM015-022-028-036-045-056-060NNNDEH
  • AM015-022-028-036-045-056-060NNNDEH-2