Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM bevėjis sieninis kondicionieriaus 1.5/1.7kW vidinis blokas (be EEV vožtuvo)

Aprašymas

Modelis
AM015TNADKH/EU
Kaina
751 € be PVM / 909 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM- bevėjis-sieninis-kondicionieriaus-1.5/1.7kW-vidinis-blokas-be-EEV

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • BEVĖJIS kondi­cio­nie­rius. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (auši­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu.
  • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Wi-Fi valdy­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM015TNADKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
1.5
Nominali šildymo galia, kW
1.7
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.1
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.1
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
4.9/4.5/4.1
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
31/30/27
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Vidinio bloko svoris, kg
8.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Naudojimo instrukcija

Naudojimo instrukcija

Pultelio instrukcija

PDF

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM- bevėjis-sieninis-kondicionieriaus-1.5/1.7kW-vidinis-blokas-be-EEV
  • SAMSUNG-VRF-DVM- bevėjis-sieninis-kondicionieriaus-1.5/1.7kW-vidinis-blokas-be-EEV-2
  • SAMSUNG-VRF-DVM- bevėjis-sieninis-kondicionieriaus-1.5/1.7kW-vidinis-blokas-be-EEV-3
  • AM015TNADKH-AM022TNADKH-AM028TNADKH-AM036TNADKH-BRĖŽINYS

Video