Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM KONSOLINIO/PALUBINIO TIPO 5.6/6.3KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM056FNCDEH/EU
Kaina
1 074 € be PVM / 1 300 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-PALUBINIO-TIPO-5.6-6.3-KW-ORO-KONDICIONIERIUS

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­šio srauto (variable refri­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Konso­li­nis/palu­bi­nis VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­riaus vidi­nis blokas. Priklau­so­mai nuo turi­mos erdvės ir oro kondi­cio­nie­riaus paskir­ties vidi­nis bokas gali būti montuo­ja­mas prie lubų arba prie grindų.
  • Plonas dizai­nas. Pasi­žymi plonu ir kompak­tišku dizainu bei per pus mažes­niais gaba­ri­tais nei konku­rentų siūlomi tokios pačios galios kondi­cio­nie­riai.
  • Wi-Fi valdy­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
  • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056FNCDEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.07
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.07
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.33
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.33
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14.00/13.00/12.00 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40/37/34
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x650x200
Vidinio bloko svoris, kg
21
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-PALUBINIO-TIPO-5.6-6.3-KW-ORO-KONDICIONIERIUS
  • AM056-071FNCDEH
  • AM056-071FNCDEH-2
  • AM056-071FNCDEH-3