Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM KONSOLINIO/PALUBINIO TIPO 5.6/6.3KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM056FNCDEH/EU
Kaina
1 117 € be PVM / 1 352 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-PALUBINIO-TIPO-5.6-6.3-KW-ORO-KONDICIONIERIUS

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

  • Priklau­so­mai nuo turi­mos erdvės ir oro kondi­cio­nie­riaus paskir­ties, vidi­nis bokas gali būti montuo­ja­mas prie lubų arba prie grindų hori­zon­ta­liai arba verti­ka­liai.
  • Įren­gi­nys pasi­žymi plonu ir kompak­tišku dizainu.
  • Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Venti­lia­to­rius paga­min­tas su anti­bak­te­rine danga, kuri stabdo pelė­sių ir grybe­lio daugi­ni­mąsi ir apsaugo nuo negero kvapo.
  • Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.
  • Įren­ginį galima valdyti per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056FNCDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.07
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.07
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.33
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.33
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14.00/13.00/12.00 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
40/37/34
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x650x200
Vidinio bloko svoris, kg
21
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-PALUBINIO-TIPO-5.6-6.3-KW-ORO-KONDICIONIERIUS
  • AM056-071FNCDEH
  • AM056-071FNCDEH-2
  • AM056-071FNCDEH-3