Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM KONSOLINIO/PALUBINIO TIPO 7.1/8.0KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM071FNCDEH/EU
Kaina
1 208 € be PVM / 1 462 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-PALUBINIO-TIPO-7.1-8.0-KW-ORO-KONDICIONIERIUS

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­šio srauto (variable refri­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Konso­li­nis/palu­bi­nis VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­riaus vidi­nis blokas. Priklau­so­mai nuo turi­mos erdvės ir oro kondi­cio­nie­riaus paski­r­ties vidi­nis bokas gali būti montuo­ja­­mas prie lubų arba prie grindų.
  • Plono dizai­no įren­gi­nys. Pasi­­žymi plonu ir kompa­k­tišku dizainu bei per pus maže­s­niais gaba­ri­tais nei konku­rentų siūlomi tokios pačios galios kondi­cio­nie­riai.
  • Wi-Fi valdy­­mas. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das).
  • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM071FNCDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.08
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.08
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.35
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.29
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
18.00/16.50/15.00 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
44/42/40
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1000x650x200
Vidinio bloko svoris, kg
21
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 / 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 ~ 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-PALUBINIO-TIPO-7.1-8.0-KW-ORO-KONDICIONIERIUS
  • AM056-071FNCDEH
  • AM056-071FNCDEH-2
  • AM056-071FNCDEH-3