Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM KONSOLINIO TIPO 2.2/2.5KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM022KNJDEH/EU
Kaina
929 € be PVM / 1 124 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-TIPO-2.2-2.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-KOMPLEKTAS

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­šio srauto (variable refri­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Vidi­nis konso­li­nio tipo VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­riaus blokas, 2.2–2.5kW.
  • Plonas ir elegan­tiš­kas dizai­nas. Puikiai tinka aukš­toms ar šlai­ti­nėms luboms ir daug langų turin­čioms patal­poms bei leidžia išlai­kyti opti­ma­lią tų patalpų tempe­ra­tūrą.
  • Yra dvi atski­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui.
  • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Valdy­mas Wi-Fi tinklu. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM022KNJDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
2.2
Nominali šildymo galia, kW
2.5
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.13
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.13
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
6.30/5.40/4.90 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
34/32/30
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
15.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-konsoliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-TIPO-2.2-2.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-KOMPLEKTAS
  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-TIPO-2.2-2.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-KOMPLEKTAS-2
  • AM022-045KNJDEH-EU AM028-036FNJDEH-EU
  • AM022-045KNJDEH-EU AM028-036FNJDEH-EU-2