Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM KONSOLINIO TIPO 4.5/5.0KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM045KNJDEH/EU
Kaina
1 069 € be PVM / 1 293 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-TIPO-4.5-5.0-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-KOMPLEKTAS

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Vidi­nis konso­li­nio tipo VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­riaus blokas, 4.5–5.0kW.
  • Plonas ir elega­n­ti­š­­kas dizai­nas. Puikiai tinka aukš­toms ar šlai­ti­nėms luboms ir daug langų turi­n­čioms pata­l­­poms bei leidžia išlai­­kyti opti­ma­lią tų patalpų tempe­ra­tūrą.
  • Yra dvi atski­­ros oro išpū­timo angos vėsi­ni­mui ir šildy­mui.
  • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
  • Valdy­­mas Wi-Fi tinklu. Įren­ginį galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM045KNJDEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Nominali šaldymo galia, kW
4.5
Nominali šildymo galia, kW
5
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.04
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.04
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.3
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.3
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
11.30/9.80/8.20 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
42/39/36
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
16
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-konsoliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-TIPO-4.5-5.0-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-KOMPLEKTAS
  • SAMSUNG-VRF-DVM-KONSOLINIO-TIPO-4.5-5.0-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-KOMPLEKTAS-2
  • AM022-045KNJDEH-EU AM028-036FNJDEH-EU
  • AM022-045KNJDEH-EU AM028-036FNJDEH-EU-2