Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM MINI bevėjės 1-kryptės 2.2/2.5kW kasetės vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM022NN1PEH/EU
Kaina
1 162 € be PVM / 1 406 € su PVM

AM016MN1DBH2_005_L-Perspective-Open_White

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­šio srauto (variable refri­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Bevėjė MINI kasetė. 1-kryptė bevėjė kasetė išstu­mia orą per tūks­ta­n­čius mikro skylių, suku­r­dama švelnų oro srautą, kuris pasi­­­skirsto kamba­ryje – dėl ko nejau­čiami šalti oro gūsiai.
 • Plonas dizai­nas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­­lio svorio įren­gi­nio monta­vi­­mas ir prie­žiūra yra daug leng­­vesni.
 • Inte­­gruo­tas drėg­mės juti­k­lis.
 • Nauja kons­t­ru­k­cija. Apdai­linė panelė nukrei­pia oro srautą taip, kad jis nesi­­­liestų su lubo­mis ir neleistų kaup­tis dulkėms ant jų.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.
 • Wi-Fi valdy­­mas. Įrangą galima valdyti tele­fonu (veikia tik su papil­domu priedu).
 • Komp­lekte su įmon­tuotu konde­n­sato siur­b­liu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM022NN1PEH/EU
Panelė
PC1MWFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.20/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/2.50/-
Nominali šaldymo galia, kW
2.2
Nominali šildymo galia, kW
2.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.025/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.025/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
/-0.14/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
/-0.14/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
5.10/4.60/4.30
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
29/26/24
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
740x135x360
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
960x35x420
Vidinio bloko svoris, kg
8
Panelės svoris, kg
2.6
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 mm2 (min)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Drenažas, Φ, mm
VP20 (OD 25, ID 20)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-1-krypciu-kaseciu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • AM016MN1DBH2_005_L-Perspective-Open_White
 • AM016MN1DBH2_001_Front_White
 • AM016MN1DBH2_006_Detail_White
 • AM017-022NN1PEH
 • AM017-022NN1PEH-2
 • Visos-kasetės
 • VRF-1-way-cassete

Video