Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM PALUBINIO TIPO 11.2/12.5KW ORO KONDICIONIERIAUS VIDINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM112JNCDKH/EU
Kaina
1 774 € be PVM / 2 147 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-PALUBINIO-TIPO-11.2-12.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-VIDINIS-BLOKAS

VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­šio srauto kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.

 • Dėl dides­nių menčių, vieno varik­lio ir dides­nio venti­lia­to­riaus jis sklei­džia mažesnį triukšmą nei kiti įprasti mode­liai.
 • Kondi­cio­nie­rių galima montuoti tik hori­zon­ta­liai.
 • Palu­bi­niai oro kondi­cio­nie­riai gali pūsti orą į skir­tin­gas oro puses – tiek į viršų, tiek į apačią, tiek į šonus. Galima pasi­rinkti, kad oras būtų pučia­mas ir viena didele srove, viena kryp­timi.
 • Valdy­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Naudo­dami „Smar­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­rių vos vienu prisi­lie­timu.
 • Įren­gi­nys gali turėti oro joni­za­vimo funk­ciją (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elekt­rosta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.).

 

 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM112JNCDKH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
11.2
Nominali šildymo galia, kW
12.5
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.09
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.08
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.94
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.83
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
29.30/23.90/18.50 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
45/41/37
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1350x235x675
Vidinio bloko svoris, kg
33.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-PALUBINIO-TIPO-11.2-12.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-VIDINIS-BLOKAS
 • SAMSUNG-VRF-DVM-PALUBINIO-TIPO-11.2-12.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-VIDINIS-BLOKAS-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-PALUBINIO-TIPO-11.2-12.5-KW-ORO-KONDICIONIERIAUS-VIDINIS-BLOKAS-3
 • Palubinis-kondicionierius-koridoriuje
 • Palubinis-kondicionierius
 • Palubinis-kondicionierius-2
 • Palubinis-kondicionierius-3

Video