Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM S2 HEAT PUMP (HIGH EER) 22.4/22.4kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM080AXVGGH/EU
Kaina
9 893 € be PVM / 11 970 € su PVM

AM100AXVGGH_007_Dynamic_White

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Inver­te­ri­nis VRF siste­mos išori­nis blokas, 22.4/22.4kW.
 • Samsung DVM S2 užtik­rina išskir­tinį komfortą ir ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumą esant net ekst­re­ma­liam klima­tui.
 • Išma­nio­sios funk­ci­jos paleng­vina monta­vimą ir tech­ninę prie­žiūrą bei ekono­miš­kumą.
 • Puikiai sude­ri­na­mas su WindFree™.
 • Komp­re­so­rius su tiesio­gine freono garo išpurš­kimo tech­no­lo­gija, ,Flash injec­tion".
 • Išma­nus lauko bloko atitir­pi­ni­mas, ,Intel­li­gent defrost".

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AM080AXVGGH/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-5~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Nominali šaldymo galia, kW
22.4
Nominali šildymo galia, kW
22.4
Maksimali šildymo galia, kW
25.2
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
14
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
9.99
Nominali šildymo darbinė srovė, A
8.05
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
1000
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
110
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
7.0/14.62
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.48
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.32
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.78
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.53
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
164
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53/58
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
-/11.00/-
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
-/110/-
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
930x1695x765
Išorinio bloko svoris, kg
194
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galerija

 • AM100AXVGGH_007_Dynamic_White
 • AM100AXVGGH_001_Front_White
 • AM100AXVGGH_002_Front-Open_White
 • AM100AXVGGH_006_L-Perspective-Open_White
 • Center of Gravity
 • AM120 140 AXVAGH, AM080 100 120AXVGGH
 • AM120 140 AXVAGH, AM080 100 120AXVGGH-2