Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM S2 HEAT PUMP (HIGH EER) 33.6/33.6kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM120AXVGGH/EU
Kaina
11 965 € be PVM / 14 478 € su PVM

AM100AXVGGH_007_Dynamic_White

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Inve­r­te­ri­nis VRF siste­mos išori­nis blokas, 33.6/33.6kW.
 • Samsung DVM S2 užti­k­rina išski­r­­­tinį komfortą ir ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumą esant net ekst­re­ma­liam klima­tui.
 • Išma­nio­sios funk­ci­jos pale­n­g­vina monta­vimą ir tech­ninę prie­žiūrą bei ekono­­­mi­š­­­kumą.
 • Puikiai sude­ri­na­­­mas su WindFree™.
 • Komp­re­so­rius su tiesio­gine freono garo išpurš­kimo tech­no­lo­gija, ,Flash injec­tion".
 • Išma­nus lauko bloko atitir­pi­ni­mas, ,Intel­li­gent defrost".

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AM120AXVGGH/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-5~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Nominali šaldymo galia, kW
33.6
Nominali šildymo galia, kW
33.6
Maksimali šildymo galia, kW
37.8
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
21
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
17.74
Nominali šildymo darbinė srovė, A
14.25
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
1000
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
110
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
7.0/14.62
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.94
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.66
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.22
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.41
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
196
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
61/63
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
-/11.0/-
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
-/110.0/-
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
930x1695x765
Išorinio bloko svoris, kg
205
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.70 (1/2)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
28.58 (1-1/8)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galerija

 • AM100AXVGGH_007_Dynamic_White
 • AM100AXVGGH_001_Front_White
 • AM100AXVGGH_002_Front-Open_White
 • AM100AXVGGH_006_L-Perspective-Open_White
 • AM120 140 AXVAGH, AM080 100 120AXVGGH
 • AM120 140 AXVAGH, AM080 100 120AXVGGH-2
 • Center of Gravity