Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM S2 HEAT PUMP (HIGH EER) 50.4/50.4kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM180AXVGGH/EU
Kaina
0 € be PVM / 0 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
Techniniai duomenys

AM200AXVGGH_007_Dynamic_White

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Inver­te­ri­nis VRF siste­mos išori­nis blokas, 50.4/50.4kW.
 • Samsung DVM S2 užtik­rina išskir­tinį komfortą ir ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumą esant net ekst­re­ma­liam klima­tui.
 • Išma­nio­sios funk­ci­jos paleng­vina monta­vimą ir tech­ninę prie­žiūrą bei ekono­miš­kumą.
 • Puikiai sude­ri­na­mas su WindFree™.
 • Komp­re­so­rius su tiesio­gine freono garo išpurš­kimo tech­no­lo­gija, ,Flash injec­tion".
 • Išma­nus lauko bloko atitir­pi­ni­mas, ,Intel­li­gent defrost".

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AM180AXVGGH/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-5~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Nominali šaldymo galia, kW
50.4
Nominali šildymo galia, kW
50.4
Maksimali šildymo galia, kW
56.7
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
32
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
29.19
Nominali šildymo darbinė srovė, A
21.85
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
1000
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
110
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
10.5/21.92
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.68
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.58
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.05
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.45
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
313
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
59/63
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
-/11.0/-
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
-/110/-
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1295x1695x765
Išorinio bloko svoris, kg
268
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
28.58 (1-1/8)
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter

Galerija

 • AM200AXVGGH_007_Dynamic_White
 • AM200AXVGGH_001_Front_White
 • AM200AXVGGH_002_Front-Open_White
 • AM200AXVGGH_010_Top_White
 • AM160 180 200 220 240 260AXVAGH, AM140 160 180 200 220 240 260AXVGGH
 • AM160 180 200 220 240 260AXVAGH, AM140 160 180 200 220 240 260AXVGGH-2
 • Center of Gravity 2