Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM S2 HEAT PUMP (STANDART) 22.4/22.4kW išorinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM080AXVAGH/EU
Kaina
8 642 € be PVM / 10 456 € su PVM
  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Inve­r­te­ri­nis VRF siste­mos išori­nis blokas, 22.4/22.4kW.
  • Samsung DVM S2 užti­k­rina išski­r­­tinį komfortą ir ener­gi­jos varto­jimo efek­ty­vumą esant net ekst­re­ma­liam klima­tui.
  • Išma­nio­sios funk­ci­jos palen­g­vina monta­vimą ir tech­ninę prie­žiūrą bei ekono­­mi­š­­kumą.
  • Puikiai sude­ri­na­­mas su WindFree™.
  • Komp­re­so­rius su tiesio­gine freono garo išpur­š­kimo tech­­no­lo­gija,, ,Flash inje­c­tion".
  • Išma­nus lauko bloko atiti­r­pi­ni­­mas, ,Inte­l­li­gent defrost".

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AM080AXVAGH/EU
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-5~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Nominali šaldymo galia, kW
22.4
Nominali šildymo galia, kW
22.4
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
14
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
12.6
Nominali šildymo darbinė srovė, A
9.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
1000
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
110
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
5.5/11.48
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.18
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.87
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7.58
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.06
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
151
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
53/58
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
930x1695x765
Išorinio bloko svoris, kg
175
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galerija