Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM Super DVM S HR 56.0/56.0kW IŠORINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM200JXVHGR/ET
Kaina
19 742 € be PVM / 23 888 € su PVM

samsung-vrf-dvm-super-dvm-s-hr-56.0-56.0-kw-isorinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Kompak­tiš­kas ir leng­vas „MCU kit“. Turė­dami „MCU kit“ galė­site sujungti iki 8 vidi­nių įren­gi­nių naudo­dami 1 jungtį ir iki 16 kW galią. Be to, „Sam­sung“ auto­ma­ti­nio adre­sa­vimo funk­cija padės sutau­pyti laiko auto­ma­tiš­kai nusta­ty­dama vidi­nio įren­gi­nio adresą.
 • Momen­ti­nis išsi­jun­gi­mas ir apsauga nuo dujų nuotė­kio. Nerei­kia jaudin­tis dėl dujų nuotė­kių arba pasi­bai­gu­sios auši­nimo medžia­gos. Dujų nuotė­kio sistema grei­tai aptinka nuotėkį ir auto­ma­tiš­kai siurb­dama suma­žina slėgį, tuomet nutrau­kia auši­nimo medžia­gos tiekimą.
 • Pritai­ko­mas įren­gi­mas beveik visur. Įren­gi­mas pritai­ko­mas beveik visur nepri­klau­so­mai nuo vietos ar atstumo nuo pastato. Vamz­džių ilgis yra iki 220 m (721,79 ft) ir gali pasiekti iki 110 m (360,9 ft) aukštį.

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AM200JXVHGR/ET
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~48
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Nominali šaldymo galia, kW
56
Nominali šildymo galia, kW
56
Maksimali šildymo galia, kW
63
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
36
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
13.83
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
11.22
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
22.2
Nominali šildymo darbinė srovė, A
18
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
1000
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
110
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
11.00/22.97
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.05
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.99
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
290
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
64/67
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
-/8.00/-
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
-/78.45/-
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1295x1695x765
Išorinio bloko svoris, kg
314
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8)
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
28.58 (1-1/8); 28.58 (1-1/8) - aukšto slėgio
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
63
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DS-GB066FAV* x 2
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1100 x 2

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-standart-essential-high-eer-dvm-s-hr-montavimo-instrukcija-(4).pdf

Galerija

 • samsung-vrf-dvm-super-dvm-s-hr-56.0-56.0-kw-isorinis-blokas
 • samsung-vrf-dvm-super-dvm-s-hr-56.0-56.0-kw-isorinis-blokas-2
 • samsung-vrf-dvm-super-dvm-s-hr-56.0-56.0-kw-isorinis-blokas-3
 • samsung-vrf-dvm-super-dvm-s-hr-56.0-56.0-kw-isorinis-blokas-4
 • AM140~220JXVHGR
 • AM140~220JXVHGR-2
 • AM140~220JXVHGR-3