Kondicionieriai

Kondicionieriai

SAMSUNG VRF-DVM SUPER DVM S (STANDART) 22.4/22.4KW IŠORINIS BLOKAS

Aprašymas

Modelis
AM080JXVAGH/ET
Kaina
8 146 € be PVM / 9 857 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-SUPER-DVM-S-STANDART-22.4-22.4-KW-IŠORINIS-BLOKAS

  • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
  • Inve­r­te­ri­nis VRF siste­mos SUPER DVM S (STANDART) išori­nis blokas, 22.4/22.4kW.
  • Momen­ti­nis išsi­jun­gi­mas ir apsauga nuo dujų nuotė­kio. Nerei­kia jaudin­tis dėl dujų nuotė­kių arba pasi­bai­gu­sios auši­nimo medžia­gos. Dujų nuotė­kio sistema grei­tai aptinka nuotėkį ir auto­ma­tiš­kai siurb­dama suma­žina slėgį, tuomet nutrau­kia auši­nimo medžia­gos tiekimą.
  • Pritai­ko­mas įren­gi­mas beveik visur. Įren­gi­mas pritai­ko­mas beveik visur nepri­klau­so­mai nuo vietos ar atstumo nuo pastato. Vamz­džių ilgis yra iki 220 m (721,79 ft) ir gali pasiekti iki 110 m (360,9 ft) aukštį.

Techniniai duomenys

Išorinio bloko modelis
AM080JXVAGH/ET
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-5~48
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Nominali šaldymo galia, kW
22.4
Nominali šildymo galia, kW
22.4
Maksimali šildymo galia, kW
25.2
Maksimalus vidinių blokų skaičius, vnt.
14
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
5
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
4.53
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
8
Nominali šildymo darbinė srovė, A
7.3
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
1000
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
110
Šaltnešio tipas
R410A
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
5.50/11.48
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.48
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
4.94
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
170
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
57/59
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
-/8.00/-
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
-/78.45/-
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x1695x765
Išorinio bloko svoris, kg
186
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
19.05 (3/4")
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
25
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
DS-GA046FAV* X1
Kompresoriaus tepalų tipas
PVE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
900 x 1

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-standart-essential-high-eer-dvm-s-hr-montavimo-instrukcija-(4).pdf

Galerija

  • SAMSUNG-VRF-DVM-SUPER-DVM-S-STANDART-22.4-22.4-KW-IŠORINIS-BLOKAS
  • SAMSUNG-VRF-DVM-SUPER-DVM-S-STANDART-22.4-22.4-KW-IŠORINIS-BLOKAS-3
  • SAMSUNG-VRF-DVM-SUPER-DVM-S-STANDART-22.4-22.4-KW-IŠORINIS-BLOKAS-2
  • SAMSUNG-VRF-DVM-SUPER-DVM-S-STANDART-22.4-22.4-KW-IŠORINIS-BLOKAS-4
  • AM080~120JXVAGH