Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM vidutinio slėgio Duct S kanalinio tipo 11.2/12.5kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM112HNMPKH/EU
Kaina
1 785 € be PVM / 2 160 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-11.2-12.5-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Nėra konde­n­sato siur­b­liuko.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­mas prie­das).
 • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­­­kiais. Auto­­­­ma­­­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
 • Vidu­ti­nio slėgio kana­li­nio tipo oro kondi­cio­nie­riai yra siau­­­resni. Dėl savo kompa­­­k­tiško dydžio įren­gi­nys lank­s­čiau montuo­ja­­­­mas. Įren­gi­nio dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Filtrų užte­r­š­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius toliau dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM112HNMPKH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Nominali šaldymo galia, kW
11.2
Nominali šildymo galia, kW
12.5
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.17
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.17
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1.4
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1.4
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/5.2/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/51.0/147.2
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
35.0/29.0/22.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/35/32
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1300x300x700
Vidinio bloko svoris, kg
38
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
min 0.75 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
min 1.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-duct-s-be-siurbliuko-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-11.2-12.5-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-11.2-12.5-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-11.2-12.5-kW-vidinis-blokas-3
 • AM112HNMPKH AM128HNMPKH AM140HNMPKH
 • AM112HNMPKH AM128HNMPKH AM140HNMPKH-2
 • AM112HNMPKH AM128HNMPKH AM140HNMPKH-3

Video