Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM vidutinio slėgio Duct S kanalinio tipo 7.1/8.0kW vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AM071HNMPKH/EU
Kaina
1 185 € be PVM / 1 434 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Neturi konde­n­sato siur­b­liuko.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė. Įrangą galima valdyti tele­fonu (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das).
 • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­kiais. Auto­­ma­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
 • Vidu­ti­nio slėgio kana­li­nio tipo oro kondi­cio­nie­riai yra siau­resni. Dėl savo kompa­k­tiško dydžio įren­gi­nys lank­s­čiau montuo­ja­­mas. Įren­gi­nio dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Filtrų užter­š­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM071HNMPKH/EU
Wi-Fi
1 Yra
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šaldymo galia, kW
7.1
Nominali šildymo galia, kW
8
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.12
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.12
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
22.0/19.0/16.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
37/33/29
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/3.0/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/29.4/147.2
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
850x250x700
Vidinio bloko svoris, kg
25.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
min 1.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
min 0.75 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
15
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-duct-s-be-siurbliuko-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas-2
 • SAMSUNG-VRF-DVM-Duct-S-kanalinio-tipo-7.1-8.0-kW-vidinis-blokas-3
 • AM036HNMPKH-EU AM045HNMPKH-EU AM056HNMPKH-EU AM071HNMPKH-EU
 • AM036HNMPKH-EU AM045HNMPKH-EU AM056HNMPKH-EU AM071HNMPKH-EU-2
 • AM036HNMPKH-EU AM045HNMPKH-EU AM056HNMPKH-EU AM071HNMPKH-EU-3

Video