Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM vidutinio slėgio kanalinio tipo 16.0/18.0kW vidinis blokas (be kondensato siurbliuko)

Aprašymas

Modelis
AM160KNMDEH/EU
Kaina
2 141 € be PVM / 2 591 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-vidutinio-slėgio-kanalinio-tipo-16.0-18.0-kW-vidinis-blokas-be-kondensato-siurbliuko

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Kana­li­nis vidu­ti­nio slėgio VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­rius be konde­n­sato siur­b­liuko, 16.0/18.0kW.
 • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­­­­­­­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­­­­­­­­kiais.
 • Auto­­­­­­­­­ma­­­­­­­­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė. Ši kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
 • Kompa­­­­­­­­k­ti­š­­­­­­­­­kas dydis. Dėl savo kompa­­­­­­­­k­tiško dydžio, įren­gi­nys lank­s­čiau montuo­ja­­­­­­­­­mas, o įren­gi­nio dalys – leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­­­­­­mas prie­das). Valdy­­­­­­­­­kite savo įren­ginį būdami toli nuo namų.
 • Filtrų indi­ka­to­rius. Įren­gi­nys pats primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­­­­­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­­­­­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM160KNMDEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Nominali šaldymo galia, kW
16
Nominali šildymo galia, kW
18
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.48
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.48
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
2.24
Nominali šildymo darbinė srovė, A
2.24
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
4.00/8.00/14.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
39.20/78.40/137.20
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
43.00/38.00/30.50 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
43/40/36
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1200x360x650
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 / 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija-(1).pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-vidutinio-slėgio-kanalinio-tipo-16.0-18.0-kW-vidinis-blokas-be-kondensato-siurbliuko
 • AM160xNMDEH-EU
 • AM160xNMDEH-EU-2

Video