Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM vidutinio slėgio kanalinio tipo 5.6/6.3kW vidinis blokas (be kondensato siurbliuko)

Aprašymas

Modelis
AM056FNMDEH/EU
Kaina
1 056 € be PVM / 1 278 € su PVM

SAMSUNG-VRF-DVM-vidutinio-slėgio-kanalinio-tipo-5.6-6.3-kW-vidinis-blokas-be-kondensato-siurbliuko

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­­­­­­­­­­­­­­­­šio srauto (variable refri­­­­­­­­­­­­­­­­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­­­­­­­­­­­­­­­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Kana­li­nis vidu­ti­nio slėgio VRF siste­mos oro kondi­cio­nie­rius be konde­n­sato siur­b­liuko, 5.6–6.3kW.
 • Dide­s­nis stati­nis slėgis. Galima sumo­n­tuoti daugiau oro išpū­timo ir paėmimo taškų nuto­­­­­lu­sių toliau nuo įren­gi­nio su ilge­s­niais orta­­­­­kiais.
 • Auto­­­­­ma­­­­­tinė stati­nio slėgio kont­rolė. Ši kont­rolė leidžia lank­s­čiau atlikti orta­kių išdė­s­tymo proje­k­ta­vimą išlai­kant efek­tyvų ir tylų įren­gi­nio darbą.
 • Kompa­­­­k­ti­š­­­­­kas dydis. Dėl savo kompa­­­­k­tiško dydžio, įren­gi­nys lank­s­čiau montuo­ja­­­­­mas, o įren­gi­nio dalys – leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė (reika­li­n­gas papi­l­do­­­­­mas prie­das). Valdy­­­­­kite savo įren­ginį būdami toli nuo namų.
 • Filtrų indi­ka­to­rius. Įren­gi­nys pats primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inve­r­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elek­t­­­­­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­­­­­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM056FNMDEH/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R410A
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.13
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.13
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1.1
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1.1
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.00/4.00/8.00
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/39.23/78.45
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
14.50/13.00/11.50 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
35/33/31
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
900x260x480
Vidinio bloko svoris, kg
28
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 / 2.5 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija-(1).pdf

Galerija

 • SAMSUNG-VRF-DVM-vidutinio-slėgio-kanalinio-tipo-5.6-6.3-kW-vidinis-blokas-be-kondensato-siurbliuko
 • AM045-056-071xNMDEH-EU
 • AM045-056-071xNMDEH-EU-2

Video