Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

SAMSUNG VRF-DVM žemo slėgio kanalinio tipo 1.7/1.9kW vidinis blokas (be kondensato siurbliuko)

Aprašymas

Modelis
AM017FNLDEH/EU
Kaina
838 € be PVM / 1 014 € su PVM

Žemo-slėgio-be-siurbliuko-1.7-1.9-kW

 • VRF-DVM. Tai kintamo šalt­ne­­šio srauto (variable refri­­ge­rant flow) kondi­cio­na­vimo sistema. Ši sistema skirta dide­­lių kome­r­ci­nių pastatų, vieš­bu­čių, preky­bos centrų, daugia­bu­čių, biurų, resto­ranų oro kondi­cio­na­vi­mui.
 • Be konden­sato siurb­liuko.
 • Wi-Fi valdy­­­­­­­mas (veikia tik su papi­l­domu priedu). Įrangą galima valdyti tele­fonu.
 • Itin plonas ir lanks­čiai insta­liuo­ja­mas.
 • Oro įsiur­bi­mas. Gali būti įreng­tas arba įren­gi­nio apačioje, arba gale, kas sutei­kia didesnį monta­vimo lanks­tumą.
 • Tik 199 mm storio. Šis plonas kondi­cio­nie­riaus dizai­nas leidžia leng­ves­nes monta­vimo, tech­ni­nės prie­žiū­ros ir remonto gali­my­bes.
 • Naujas konden­sato nuve­dimo siurb­lys. Gali būti leng­vai sumon­tuo­tas tiesiog nuėmus šoninį įren­gi­nio skydelį.
 • Dalys yra leng­vai priei­na­mos atida­rius apatinį skydelį.
 • Filtrų užterš­tumo indi­ka­to­rius primins apie būti­nybę išva­lyti filtrą.
 • Inver­te­ri­nis įren­gi­nys. Dingus elekt­ros maiti­ni­mui ir vėl atsi­ra­dus – kondi­cio­nie­rius dirba buvu­siu nusta­tytu režimu. 

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AM017FNLDEH/EU
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
-/1.7/-
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
-/1.9/-
Nominali šaldymo galia, kW
1.7
Nominali šildymo galia, kW
1.9
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.055/-
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
-/0.055/-
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.30/-
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
-/0.30/-
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
5.5/4.3/3.2 CMM
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
23/22/20
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/1.0/3.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.00/9.81/29.42
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
700x199x600
Vidinio bloko svoris, kg
19
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5 - 2.5 mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75 - 1.50 mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Drenažas, Φ, mm
VP25(OD32,ID25)

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/dvm-zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija-(1).pdf

Galerija

 • Žemo-slėgio-be-siurbliuko-1.7-1.9-kW
 • AM017-022-028-036FNLDEH-EU
 • AM017-022-028-036FNLDEH-EU-2

Video