Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

CO2 jutiklis - MOS-C1

Aprašymas

Modelis
MOS-C1
Kaina
172 € be PVM / 208 € su PVM

MOS_C1

Naudo­dami pasi­ren­kamą CO2 jutiklį, galė­site vėdinti patal­pas tik tada, kai to reikės.

CO2 lygis matuo­ja­mas nuolat. Kai jis padi­dėja, įren­gi­nys auto­ma­tiš­kai padi­dina greitį ir atstato tinkamą patalpų oro kokybę. 

Kadangi į patal­pas tiekiama tik tiek oro, kiek reikia, ERV siste­mos efek­ty­vu­mas žymiai padi­dėja.

 

 

 

 

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://org.downloadcenter.samsung.com/downloadfile/ContentsFile.aspx?CDSite=UNI_LATIN_EN&CttFileID=6640246&CDCttType=UM&ModelType=N&ModelName=MOS-C1&VPath=UM/201611/20161118102920600/MOS-C1_IM_E_29348-1.pdf&OriginYN=N 

Galerija

  • MOS_C1
  • CO2_kiekis
  • CO2_veikimas