Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Kasetės apdaila su automatinio nusileidimo funkcija 360 tipo kasetėms - PC6EUXMAN

Aprašymas

Modelis
PC6EUXMAN
Kaina
656 € be PVM / 794 € su PVM

Automatiškai-nusileidžianti-panelė

Kase­ti­nio tipo kondi­cio­nie­riaus apdaila su auto­ma­ti­nio nusi­lei­dimo funk­cija, skirta 360 tipo kase­tėms.

Vieno mygtuko paspau­dimu, apdaila nusi­lei­džia žemyn iki 4.5 metrų, dėl šios prie­žas­ties sutau­poma daug laiko atlie­kant tech­ninį aptar­na­vimą. Taigi valant dulkių filtrą kopė­čios nebe­rei­ka­lin­gos, todėl varto­to­jams ir montuo­to­jams leng­viau ir saugiau patekti į valymo filtrą.

Galerija

  • Automatiškai-nusileidžianti-panelė
  • P003_360CST_Auto Elevation panels_dr01bw
  • Kasetės-apdaila-su-automatinio-nusileidimo-funkcija-PC6EUXMAN-balta-apvali
  • Kasetės-apdaila-su-automatinio-nusileidimo-funkcija-PC6EUXMAN-juoda-apvali
  • Kasetės-apdaila-su-automatinio-nusileidimo-funkcija-PC6EUXMAN-juoda-kvadratinė
  • Kasetės-apdaila-su-automatinio-nusileidimo-funkcija-PC6EUXMAN-balta-kvadratinė