Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Magnetinis purvo atskirtuvas DN25

Aprašymas

Modelis
Magnetinis purvo atskirtuvas DN25
Kaina
112.4 € be PVM / 136 € su PVM

magnetinis-purvo-atskirtuvas-dn20-1-1

Sumon­tuo­tas magne­ti­nis purvo sepa­ra­to­rius surenka ir paša­lina iš šiuo­lai­ki­nės hidrau­li­nės šildymo ar šaldymo siste­mos nerei­ka­lin­gas prie­mai­šas. Prie­mai­šos yra paša­li­na­mos komp­lek­siš­kai sumon­tuoto magneto, ciklo­ni­nio įdėklo ir filtro pagalba išlei­džiant jas iš siste­mos išlei­dimo vožtuvo pagalba.

Galerija

  • magnetinis-purvo-atskirtuvas-dn20-1-1