Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Oro jonizatorius - MSD-EAN1

Aprašymas

Modelis
MSD-EAN1
Kaina
94 € be PVM / 114 € su PVM

MSD-EAN1

  • Dėl kompiu­te­­­rių ir kitų elek­t­­­ros prie­taisų pata­l­­­pose atsi­­­randa neigia­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­tinė oro joni­za­cija.

     

  • Dauguma joni­za­to­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.).

     

  • Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­lių ir bakte­­­rijų kiekis pata­l­­­pose.

Atsisiuntimai

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/msd-ean1-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

  • MSD-EAN1