Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Tūrinis vandens šildytuvas (400l)

Aprašymas

Modelis
SWPNL 400 SWP N 400
Kaina
1 129.75 € be PVM / 1 367 € su PVM

swp-n-400-vandens-sildytuvas-su-vienu-didelio-ploto-silumokaiciu-sunsystem

 • Vandens šildy­tuvo tūris – 400 litrų;
 • Vandens šildy­tuvo aukš­tis / paver­timo aukš­tis – 1669 / 1811 mm;
 • Vandens šildy­tuvo diamet­ras – 710 mm;
 • Izolia­ci­jos storis – 50 mm;
 • Maksi­ma­lus talpos darbi­nis slėgis / tempe­ra­tūra – 10 bar / 95 oC;
 • Maksi­ma­lus šilu­mo­kai­čio darbi­nis slėgis / tempe­ra­tūra – 16 bar / 110 oC;
 • Talpos bandymo slėgis – 15 bar;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio plotas / tūris –3,9 m2 / 23,6 l;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio galia – 115 kW;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio slėgio nuosto­liai – 379 mbar;
 • Šilu­mo­kai­čių bandymo slėgis – 25 bar;
 • Termo­met­ras – yra;
 • Tirpus magnio anodas – yra;
 • Vieta elekt­ri­niam tenui – yra;
 • Svoris – 175 kg.

 

 • Tūri­niai vandens šildy­tu­vai SUNSYSTEM SWP NL naudo­jami karš­tam vande­niui ruošti.
 • Jungiami kartu su šilu­mos siurb­liais ir / arba šildymo kati­lais.
 • Vandens šildy­tu­vas ir jame sumon­tuo­tas ypač dide­lio pavir­šiaus spira­li­nis šilu­mo­kai­tis paga­min­tas iš ypač koky­biško plieno. Talpos vidus deng­tas specia­lia titano emalės danga. Papil­do­mai apsau­gai nuo koro­zi­jos talpoje sumon­tuo­tas tirpus magnio anodas.
 • Aukš­čiau­sios koky­bės kieta poliu­re­tano putų izolia­cija karštą vandenį išlaiko 2–3 paras.
 • Talpos išorė dengta este­tiška pilkos spal­vos (RAL 9006) PVC danga ir juodo­mis plas­tiko apdai­los deta­lė­mis.

Galerija

 • swp-n-400-vandens-sildytuvas-su-vienu-didelio-ploto-silumokaiciu-sunsystem