Priedai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Tūrinis vandens šildytuvas (500l)

Aprašymas

Modelis
SWPNL 500 SWP N 500
Kaina
1 300.83 € be PVM / 1 574 € su PVM

swp-n-500-vandens-sildytuvas

 • Vandens šildy­tuvo tūris – 500 litrų;
 • Vandens šildy­tuvo aukš­tis / paver­timo aukš­tis – 1895 / 2023 mm;
 • Vandens šildy­tuvo diamet­ras – 750 mm;
 • Izolia­ci­jos storis – 50 mm;
 • Maksi­ma­lus talpos darbi­nis slėgis / tempe­ra­tūra – 10 bar / 95 oC;
 • Maksi­ma­lus šilu­mo­kai­čio darbi­nis slėgis / tempe­ra­tūra – 16 bar / 110 oC;
 • Talpos bandymo slėgis – 15 bar;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio plotas / tūris – 4,6 m2 / 28,3 l;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio galia – 130 kW;
 • Apati­nio šilu­mo­kai­čio slėgio nuosto­liai – 569 mbar;
 • Šilu­mo­kai­čių bandymo slėgis – 25 bar;
 • Termo­met­ras – yra;
 • Tirpus magnio anodas – yra;
 • Vieta elekt­ri­niam tenui – yra;
 • Svoris – 196kg.

 

 • Tūri­niai vandens šildy­tu­vai SUNSYSTEM SWP NL naudo­jami karš­tam vande­niui ruošti.
 • Jungiami kartu su šilu­mos siurb­liais ir / arba šildymo kati­lais. Vandens šildy­tu­vas ir jame sumon­tuo­tas ypač dide­lio pavir­šiaus spira­li­nis šilu­mo­kai­tis paga­min­tas iš ypač koky­biško plieno.
 • Talpos vidus deng­tas specia­lia titano emalės danga. Papil­do­mai apsau­gai nuo koro­zi­jos talpoje sumon­tuo­tas tirpus magnio anodas.
 • Aukš­čiau­sios koky­bės kieta poliu­re­tano putų izolia­cija karštą vandenį išlaiko 2–3 paras.
 • Talpos išorė dengta este­tiška pilkos spal­vos (RAL 9006) PVC danga ir juodo­mis plas­tiko apdai­los deta­lė­mis.

 

Galerija

 • swp-n-500-vandens-sildytuvas