Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG 5.0/5.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo)

Aprašymas

Modelis
MIM-E03CN-AE050RXYDEG/EU
Kaina
3 855 € be PVM / 4 664 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys
A++ Techniniai duomenys

SAMSUNG 5.0/5.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo)

Naudojant „Samsung Mono“ kontrolinį rinkinį, „EHS Mono“ galima prijungti prie trečiųjų šalių įrangos, pvz., buitinio karšto vandens (DHW) talpyklos. „Mono“ valdymo komplektą sudaro valdiklis, srauto jutiklis, DHW jutiklis ir išėjimo bei grįžtamojo vandens jutikliai.

Intuityvus spalvoto ekrano jutiklinis valdiklis keliomis kalbomis.

Energijos stebėjimas jutikliniu valdikliu.

Fotovoltinė sistema parengta išmaniajam tinklui.

2 zonų valdymas, tinkamas grindų šildymui ir radiatoriams.

Wi-Fi valdy­mas (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das). Nauja­sis pasi­ren­ka­mas „Wi-Fi“ komp­lek­tas leidžia naudo­to­jams išma­niuoju tele­fonu valdyti iki 16 prijun­giamų patal­poje esan­čių įren­gi­nių naudo­jant „Samsung Smar­tThings“ prog­ra­mėlę. Prog­ra­mėlė patik­rina patalpų tempe­ra­tūrą, lauko tempe­ra­tūrą ir oro koky­bės lygį, tada reko­men­duoja opti­malų darbo režimą. Geogra­fi­nių zonų stebė­jimo funk­cija leidžia auto­ma­tiš­kai nusta­tyti kamba­rio tempe­ra­tūrą norimu lygiu, kai naudo­to­jas priar­tėja prie pastato iš anksto numa­tytu 100 m – 150 km atstumu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
MIM-E03CN
Išorinio bloko modelis
AE050RXYDEG/EU
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-25~35
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
10~46
Rekomenduojamos temperatūrų ribos karštam vandeniui ruošti, °C
-25~43
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
5
Nominali šaldymo galia, kW
5
Šildymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
5
Šaldymo galia, esant A35°C / W+18°C, kW
5
Šildymo galia, esant -15°C, kW
4.3
Šildymo galia, esant A-20°C / W+35°C, kW
3.4
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
1.03
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
1.14
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.00/0.68
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, COP
4.85
Šaldymo naudingumo koeficientas, esant A35°C / W+18°C, EER
4.39
Šildymo naudingumo koeficientas, esant -15°C, COP
2.32
Šildymo naudingumo koeficientas, esant A-20°C / W+35, COP
2.13
Oro srautas ( šaldymas ), m3/min
51
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
45/45
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
290x110x370
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x798x310
Vidinio bloko svoris, kg
3.5
Išorinio bloko svoris, kg
58.5
Rekomenduojamas saugiklis, A
20
Kompresoriaus tipas
BLDC Twin Rotary
Kompresoriaus modelis
UB4TN8200FE4SS
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Galerija

  • SAMSUNG 5.0/5.0kW oras-vanduo monobloko komplektas su R32 freonu ir valdymo automatika (be tūrinio šildytuvo)
  • Išorinis blokas, 5.0kW
  • AE050RXYDEG
  • AE050RXYDEG-2