Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG kanalinis 6.3/5.6kW oras-vanduo-oras sistemos TDM PLUS vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AE056MNLDEH/EU
Kaina
729 € be PVM / 882 € su PVM

samsung-kanalinis-5.6-6.3-kw-oras-vanduo-oras-sistemos-tdm-plus-vidinis-blokas

 • EHS TDM gali tiekti vandenį ir orą, kurie yra šildomi arba vėsi­nami vienu išori­niu įren­gi­niu.
 • Naudo­jant „ora­s–o­ras“ tipo sistemą grei­tai pasie­­kiama stabili tempe­ra­tūra, o naudo­jant „ora­s–va­n­duo“ tipo sistemą karš­tas vanduo tiekia­­mas į radia­to­rius, grin­di­nio šildymo ir sani­ta­ri­nius vandens tiekimo įren­gi­nius.
 • Ši ekono­­miška ir apli­n­kai neke­n­­kianti tech­­no­lo­gija sumo­n­tuota vienoje išori­nėje dėžėje, todėl puikiai tinka mažai erdvės turi­n­čiose apli­n­­kose.
 • Naudo­jant paža­n­gią EHS TDM funk­ciją, vienas išori­nis įren­gi­nys atliks dvi funk­ci­jas. Išma­niuoju valdymu veikimo tipą iš „ora­s–va­n­duo“ keis­­kite į „ora­s–o­ras“ ir atvirk­š­čiai, kai to reikia.
 • Kadangi montuo­ja­­mas tik vienas įren­gi­nys, monta­vi­­mas atsi­­eis pigiau ir efek­ty­viau panau­do­site erdvę.
 • Su TDM tech­­no­lo­gija naudo­to­jai gali grei­čiau, lank­s­čiau ir dviem būdais regu­liuoti tempe­ra­tūrą. Šiuo paža­n­giu spre­n­dimu pagrei­ti­na­­mas proce­sas, nes veikia grin­di­nis šildy­­mas ir tuo pačiu sklei­džia­­mas karš­tas oras, todėl grei­čiau sušyla aplinka. Mėgau­ki­tės idea­liu komfortu namuose su EHS TDM.
   
 • SAMSUNG kana­li­nis TDM PLUS vidi­nis blokas.
 • Leng­vai pasie­­kiami filt­rai.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
 • Plonas dizai­nas (199 mm storio).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE056MNLDEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
6.3
Nominali šaldymo galia, kW
5.6
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.1
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.1
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.53
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.53
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/34/31
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/19.6/39.2
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0/2/4
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
900x199x600
Vidinio bloko svoris, kg
24.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5/2.5
Komunikacinis kabelis, mm2
0.75
Vandens srautas (min/std/max), LPM
9.0/10.5/12.0
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Galerija

 • samsung-kanalinis-5.6-6.3-kw-oras-vanduo-oras-sistemos-tdm-plus-vidinis-blokas
 • EHS-TDM
 • EHS-TDM-2
 • EHS-TDM-3
 • EHS-TDM-4