Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG konsolinio tipo 3.2/2.8kW oras-vanduo-oras sistemos TDM PLUS vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AE028MNJDEH/EU
Kaina
833 € be PVM / 1 008 € su PVM
Energijos klasė ir techniniai duomenys

Konsolinis-kondicionierius

 • EHS TDM gali tiekti vandenį ir orą, kurie yra šildomi arba vėsi­nami vienu išori­niu įren­gi­niu.
 • Naudo­jant „ora­s–o­ras“ tipo sistemą grei­tai pasie­kiama stabili tempe­ra­tūra, o naudo­jant „ora­s–van­duo“ tipo sistemą karš­tas vanduo tiekia­mas į radia­to­rius, grin­di­nio šildymo ir sani­ta­ri­nius vandens tiekimo įren­gi­nius.
 • Ši ekono­miška ir aplin­kai neken­kianti tech­no­lo­gija sumon­tuota vienoje išori­nėje dėžėje, todėl puikiai tinka mažai erdvės turin­čiose aplin­kose.
 • Naudo­jant pažan­gią EHS TDM funk­ciją, vienas išori­nis įren­gi­nys atliks dvi funk­ci­jas. Išma­niuoju valdymu veikimo tipą iš „ora­s–van­duo“ keis­kite į „ora­s–o­ras“ ir atvirkš­čiai, kai to reikia.
 • Kadangi montuo­ja­mas tik vienas įren­gi­nys, monta­vi­mas atsi­eis pigiau ir efek­ty­viau panau­do­site erdvę.
 • Su TDM tech­no­lo­gija naudo­to­jai gali grei­čiau, lanks­čiau ir dviem būdais regu­liuoti tempe­ra­tūrą. Šiuo pažan­giu spren­dimu pagrei­ti­na­mas proce­sas, nes veikia grin­di­nis šildy­mas ir tuo pačiu sklei­džia­mas karš­tas oras, todėl grei­čiau sušyla aplinka. Mėgau­ki­tės idea­liu komfortu namuose su EHS TDM.

 

 • Konsolinio tipo oras-vanduo-oras sistemos oro kondicionieriaus vidinis blokas.
 • Įrenginį galima valdyti telefonu (reikalingas papildomas priedas).
 • Įrenginyje integruotas oro jonizatorius. Dirbant jonizatoriui, iš oro pašalinamos dulkės (mikrodalelės), neutralizuojami įkyrūs elektrostatiniai laukai.
 • Įrenginys turi ilgalaikius plaunamus filtrus.
 • Yra du atskiri oro išleidimo kanalai, viršutinis (vėsinimui) ir apatinis (šildymui), kad būtų išvengta stratifikacijos.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE028MNJDEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
3.2
Nominali šaldymo galia, kW
2.8
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.03
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.03
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.25
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.25
Šaltnešio tipas
R410A
Oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
7.0/6.0/5.0
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/36/34
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
720x620x199
Vidinio bloko svoris, kg
16
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Galerija

 • Konsolinis-kondicionierius
 • EHS-TDM
 • EHS-TDM-2
 • EHS-TDM-3
 • EHS-TDM-4