Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG sieninis 4.0/3.6kW oras-vanduo-oras sistemos TDM PLUS vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AE036MNADEH/EU
Kaina
713 € be PVM / 863 € su PVM

SAMSUNG-sieninis-4.0-3.6-kW-oras-vanduo-oras-sistemos-TDM-PLUS-vidinis-blokas

 • EHS TDM gali tiekti vandenį ir orą, kurie yra šildomi arba vėsi­nami vienu išori­niu įren­gi­niu.
 • Naudo­jant „ora­s–o­ras“ tipo sistemą grei­tai pasie­­kiama stabili tempe­ra­tūra, o naudo­jant „ora­s–va­n­duo“ tipo sistemą karš­tas vanduo tiekia­­mas į radia­to­rius, grin­di­nio šildymo ir sani­ta­ri­nius vandens tiekimo įren­gi­nius.
 • Ši ekono­­miška ir apli­n­kai neke­n­­kianti tech­­no­lo­gija sumo­n­tuota vienoje išori­nėje dėžėje, todėl puikiai tinka mažai erdvės turi­n­čiose apli­n­­kose.
 • Naudo­jant paža­n­gią EHS TDM funk­ciją, vienas išori­nis įren­gi­nys atliks dvi funk­ci­jas. Išma­niuoju valdymu veikimo tipą iš „ora­s–va­n­duo“ keis­­kite į „ora­s–o­ras“ ir atvirk­š­čiai, kai to reikia.
 • Kadangi montuo­ja­­mas tik vienas įren­gi­nys, monta­vi­­mas atsi­­eis pigiau ir efek­ty­viau panau­do­site erdvę.
 • Su TDM tech­­no­lo­gija naudo­to­jai gali grei­čiau, lank­s­čiau ir dviem būdais regu­liuoti tempe­ra­tūrą. Šiuo paža­n­giu spre­n­dimu pagrei­ti­na­­mas proce­sas, nes veikia grin­di­nis šildy­­mas ir tuo pačiu sklei­džia­­mas karš­tas oras, todėl grei­čiau sušyla aplinka. Mėgau­ki­tės idea­liu komfortu namuose su EHS TDM.

 

 • SAMSUNG sieni­nis oras-vanduo-oras siste­mos TDM PLUS vidi­nis blokas.
 • Leng­vai pasie­kiami filt­rai.
 • Trikam­pis dizai­nas.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė.
 • Komp­lekte kartu su pulte­liu, vožtuvu ir triša­kiu.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE036MNADEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
4
Nominali šaldymo galia, kW
3.6
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.03
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.02
Nominali šildymo darbinė srovė, A
0.2
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
0.15
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/32/29
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
826x261x261
Vidinio bloko svoris, kg
9.5
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
1.5/2.5
Komunikacinis kabelis, mm2
0.75
Vandens srautas (min/std/max), LPM
-/-/10.0
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Galerija

 • SAMSUNG-sieninis-4.0-3.6-kW-oras-vanduo-oras-sistemos-TDM-PLUS-vidinis-blokas
 • SAMSUNG-sieninis-4.0-3.6-kW-oras-vanduo-oras-sistemos-TDM-PLUS-vidinis-blokas
 • EHS-TDM
 • EHS-TDM-2
 • EHS-TDM-3
 • EHS-TDM-4