Šilumos siurbliai

Šilumos siurbliai

SAMSUNG vidutinio slėgio kanalinio tipo 10.0/9.0kW oras-vanduo-oras sistemos TDM PLUS vidinis blokas

Aprašymas

Modelis
AE090MNMPEH/EU
Kaina
1 083 € be PVM / 1 311 € su PVM

Vidutinio-slėgio-kanalinis

 • EHS TDM gali tiekti vandenį ir orą, kurie yra šildomi arba vėsi­nami vienu išori­niu įren­gi­niu.
 • Naudo­jant „ora­s–o­ras“ tipo sistemą grei­tai pasie­­kiama stabili tempe­ra­tūra, o naudo­jant „ora­s–va­n­duo“ tipo sistemą karš­tas vanduo tiekia­­mas į radia­to­rius, grin­di­nio šildymo ir sani­ta­ri­nius vandens tiekimo įren­gi­nius.
 • Ši ekono­­miška ir apli­n­kai neke­n­­kianti tech­­no­lo­gija sumo­n­tuota vienoje išori­nėje dėžėje, todėl puikiai tinka mažai erdvės turi­n­čiose apli­n­­kose.
 • Naudo­jant paža­n­gią EHS TDM funk­ciją, vienas išori­nis įren­gi­nys atliks dvi funk­ci­jas. Išma­niuoju valdymu veikimo tipą iš „ora­s–va­n­duo“ keis­­kite į „ora­s–o­ras“ ir atvirk­š­čiai, kai to reikia.
 • Kadangi montuo­ja­­mas tik vienas įren­gi­nys, monta­vi­­mas atsi­­eis pigiau ir efek­ty­viau panau­do­site erdvę.
 • Su TDM tech­­no­lo­gija naudo­to­jai gali grei­čiau, lank­s­čiau ir dviem būdais regu­liuoti tempe­ra­tūrą. Šiuo paža­n­giu spre­n­dimu pagrei­ti­na­­mas proce­sas, nes veikia grin­di­nis šildy­­mas ir tuo pačiu sklei­džia­­mas karš­tas oras, todėl grei­čiau sušyla aplinka. Mėgau­ki­tės idea­liu komfortu namuose su EHS TDM.
 • SAMSUNG kana­li­nis TDM PLUS vidi­nis blokas.
 • Išori­nio stati­nio slėgio diapa­zo­nas nuo 0 iki 1,4 mmAq.
 • Įmon­tuo­tas elekt­ro­ni­nis plėti­mosi vožtu­vas (EEV) šalt­ne­šio srau­tui valdyti (2000 pakopų).
 • Pride­da­mas ilga­lai­kis plau­na­mas nuola­ti­nis filt­ras.
 • Wi-Fi valdymo gali­mybė (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).
 • Auto­ma­ti­nio palei­dimo funk­cija.
 • Inte­gruo­tas konden­sato išlei­dimo siurb­lys (750 mmH2O)
 • Įren­gi­nys gali turėti oro joni­za­to­rių (reika­lin­gas papil­do­mas prie­das).

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AE090MNMPEH/EU
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Nominali šildymo galia, kW
10
Nominali šaldymo galia, kW
9
Nominalios šildymo elektros sąnaudos, kW
0.15
Nominalios šaldymo elektros sąnaudos, kW
0.15
Nominali šildymo darbinė srovė, A
1.2
Nominali šaldymo darbinė srovė, A
1.2
Šaltnešio tipas
R410A
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
38/35/32
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/4.0/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/39.2/147.2
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1200x250x700
Vidinio bloko svoris, kg
33
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Integruotas tūrinis šildytuvas
2 Nėra

Galimi priedai

Galerija

 • Vidutinio-slėgio-kanalinis
 • EHS-TDM
 • EHS-TDM-2
 • EHS-TDM-3
 • EHS-TDM-4