Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos

KOMFOVENT Domekt CF 700H su priešsroviniu šilumokaičiu ir C6.1 valdikliu

Aprašymas

Modelis
DOMEKT-CF-700-H-F7/M5-C6-L/A
Kaina
3 780 € be PVM / 4 573.8 € su PVM

Domekt-CF-700-H

 • Įren­gi­nio klasė A+

 • Maksi­ma­lus oro srau­tas – 651 m3/h

 • Aukšto efek­ty­vumo priešsro­vi­nis plokš­te­li­nis šilu­mo­kai­tis.

 • Įren­gi­nio spalva – RAL 9003

 • Įren­gi­nio valdy­mas WiFi ryšiu (reika­lin­gas inter­neto kabe­lis)

 • Įren­gi­nio valdy­mas laidi­niu pulte­liu

 • Įren­gi­nio komp­lek­ta­ci­joje išma­nus valdymo pultas C6.1

 • Para­metrų peržiūra

 • Veikimo režimų pasi­rin­ki­mas

 • EKO reži­mas

 • AUTO reži­mas

 • Apžvalga

 • Plana­vi­mas

 • Oro kokybė

 • Nusta­ty­mai

 • Išplės­ti­niai nusta­ty­mai

Techniniai duomenys

Modelis
DOMEKT-CF-700-H-F7/M5-C6-L/A
Šilumokaičio tipas
Plokštelinis priešpriešinio srauto
Montavimo vieta
Horizontalus pajungimas
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/230
Šilumos atgavimo naudingumas, %
88
Maksimalus srovės stiprumas, A
11.7
Atskaitos srautas, m3/s
0.13
Statinis slėgis, Pa
100
Atskaitos slėgio skirtumas, Pa
50
El. galia, paduodamo oro ventiliatoriaus, W
178
El. galia, ištraukiamo oro ventiliatoriaus, W
178
Savitoji įėjimo galia SPI, W/(m3/h)
0.29
Oro srautas, m3/h
651
Garso galios lygis LWA, dB(A)
47
Oro šildytuvo galia, kW
0.5/3.0
Oro šildytuvo galia, kW / ∆t, °C
1.5/9.1 (pirminis)
Maitinimo šaltinio laidas, mm2
3x1.5
Pajungimo ortakis, Ø mm
250 (4x)
Gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1533/790/1524
Priežiūros erdvė, mm
500
Svoris, kg
100
Iš lauko imamas oras
47 dB(A)
Į patalpas tiekiamas oras
67 dB(A)
Iš patalpų šalinamas oras
47 dB(A)
Į lauką išmetamas oras
67 dB(A)
Korpusas
47 dB(A)

Atsisiuntimai

Techniniai duomenys

https://www.komfovent.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=get_product_card_file&id=DOMEKT_CF_700_H_LT.pdf

Galerija

 • Domekt-CF-700-H

Video

Video

Kaip pasirinkti vėdinimo įrenginį?

https://www.youtube.com/watch?v=sIhgTETCJDk