Vėdinimo sistemos

Vėdinimo sistemos

Systemair SAVE VTC 300 su priešsroviniu šilumokaičiu ir integruotu valdikliu

Aprašymas

Modelis
SAVE VTC 300
Kaina
2 175 € be PVM / 2 631.75 € su PVM

SAVE-VTC-300

  • SAVE VTC 300 reku­pe­ra­to­rius tinka­mas patal­poms, kurių bend­ras vėdi­na­mas plotas apie 300 m2 .

  • Bazi­nio įren­gi­nio ener­ge­tinė klasė A

  • Ener­ge­tiš­kai efek­ty­vūs RadiCal venti­lia­to­riai su moder­nia EC tech­no­lo­gija

  • Atskiri nusta­ty­mai tiekiamo ir šali­namo oro srau­tams

  • Auto­ma­ti­nis atitir­pi­ni­mas (inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis)

  • Vėdi­nimo regu­lia­vi­mas pagal poreikį, stan­dar­tiš­kai su inte­gruotu drėg­mės jutik­liu

  •  Be pirmi­nio oro pašil­dymo sanda­riuose namuosse/ pasy­viuose namuose, prie suba­lan­suoto oro srautų įren­gi­nys gali dirbti iki –5oC.

  • Be pirmi­nio oro pašil­dymo kai oro srau­tai nesu­ba­lan­suoti, įren­gi­nys gali dirbti iki –15oC.

  • VTC 300 gali būti papil­dy­tas šildy­tuvu.

Techniniai duomenys

Modelis
SAVE VTC 300
Šilumokaičio tipas
Plokštelinis priešpriešinio srauto
Montavimo vieta
Vertikalaus pajungimo
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1/230/50
Temperatūrinis santykis, %
83
Statinis slėgis, Pa
100
El. galia, paduodamo oro ventiliatoriaus, W
85
El. galia, ištraukiamo oro ventiliatoriaus, W
85
Oro srautas, m3/h
381
Garso galios lygis LWA, dB(A)
40
Pajungimo ortakis, Ø mm
160 (4x)
Gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
758/857/616
Svoris, kg
72

Atsisiuntimai

Vartotojo vadovas

https://shop.systemair.com/upload/assets/VTC_300_NAUDOJIMO_INSTRUKCIJA_20723310_LT__A004__20190426_191804577.PDF 

Galerija

  • SAVE-VTC-300