Kondicionieriai

Kondicionieriai

Samsung bevėjės mini 4-kryptės 5.0/5.5kW kasetės komplektas

Aprašymas

Modelis
AC052RNNDKG/EU-AC052RXADKG/EU
Kaina
1 996 € be PVM / 2 415 € su PVM

5kW-kasetės-komplektas

Bevė­jis reži­­mas. Bevėjė mini 4-kryptė kasetė išstu­mia orą per 9000 skyde­lyje esan­čių mikro oro skylių, suku­r­dama išsklai­dytą ir švelnų oro srautą. Daugiau nebe­­jau­site šaltų ir nema­lo­nių oro srovių.

Plate­s­nis vėsi­nimo diapa­­zo­nas. Dide­s­nės opti­mi­zuo­tos mentės užti­k­rina platų vėsi­nimo diapa­­zoną ir page­rina oro cirku­lia­ciją pata­l­­poje. Plataus išpū­timo oro srauto regu­lia­vimo sklendė leidžia leng­viau atvė­sinti ar suši­l­dyti visus pata­l­­pos kampus.

Wi-Fi valdy­­mas (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Valdy­­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­­rių vos vienu prisi­­­lie­timu.

Jude­sio apti­kimo juti­k­lis (reika­li­n­gas papi­l­do­­mas prie­das). Juti­k­lis nustato žmonių buvimo vietą pata­l­­poje ir auto­­ma­ti­š­kai valdo oro srauto kryptį.

Leng­vas vidi­nis blokas. Dėka plono dizaino ir nedi­de­lio svorio (tinka į 600×600 lubų modu­lius), įren­gi­nio monta­vi­mas ir prie­žiūra yra daug leng­vesni.

Yra inte­gruo­tas drėg­mės jutik­lis.

Išma­nus komfo­r­tas. Greito auši­nimo (,, Fast Cooling") režimu norima tempe­ra­tūra ypač grei­tai pasie­­kiama. Įren­gi­nys nustato kamba­­rio drėg­mės lygį ir palaiko reikiamą tempe­ra­tūrą.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC052RNNDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC052RXADKG/EU
Panelė
PC4SUFMAN
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.30/5.00/6.20
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
1.30/5.50/7.50
Nominali šaldymo galia, kW
5
Nominali šildymo galia, kW
5.5
Minimali šaldymo galia, kW
1.3
Minimali šildymo galia, kW
1.3
Maksimali šaldymo galia, kW
6.2
Maksimali šildymo galia, kW
7.5
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.31/1.53/2.10
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.35/1.52/2.40
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.6/7.0/9.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
2.9/7.0/11.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
30
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
20
Šaltnešio tipas
R32
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
1.20/0.81
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
10g (>5m)
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
3.27
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.62
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
6.7
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.2
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.5/9.5/8.5
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
40
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
39/34/29
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
48/48
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
575x250x575
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
880x638x310
Panelės gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
620x46x620
Vidinio bloko svoris, kg
12
Išorinio bloko svoris, kg
43.5
Panelės svoris, kg
2.7
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
12.7 (1/2")
Elektros maitinimo kabelis, mm2
3x2.5mm2
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3 x 0.75 mm² + 2 x 0.75 mm²
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
661
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
338.2
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Kompresoriaus modelis
UB9TK3150FE4
Kompresoriaus galia, kW
1.51
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
500

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/mini-bevejes-4-kryptes-montavimo-instrukcija.pdf

Pultelis

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Galerija

 • 5kW-kasetės-komplektas
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-5.0/5.5-kW-kasetės-vidinio-bloko-brėžinys
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-5.0-5.5-kW
 • Bevėjės-kasetės-mini-vidinis-blokas-5.0-5.5-kW-2
 • Bevėjės-5.0-5.5-kW-kasetės-mini-vidinis-blokas-iš-labai-arti
 • Bevėjės-kasetės-mini-išorinis-blokas-5.0-5.5-kW
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-5.0/5.5-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys
 • Samsung-bevėjės-mini-4-kryptės-5.0/5.5-kW-kasetės-išorinio-bloko-brėžinys-2
 • cafe-casette
 • Kasetė-ofise
 • Kasetė-ofise
 • Motion-detect-sensor
 • 4Way 600x600 Receiver control lights panel
 • 4Way 600x600 neutral ceiling open

Video