Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung komercinės klasės bevėjis sieninis 2.6/3.3kW oro kondicionieriaus komplektas

Aprašymas

Modelis
AC026TNXDKG/EU-AC026RXADKG/EU
Kaina
1 227 € be PVM / 1 485 € su PVM

Komercinės-klasės2.6-3.3-kW-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas

Inver­te­ri­nis BEVĖJIS sieni­nis komer­ci­nės klasės oro kondi­cio­nie­riaus komp­lek­tas. Kondi­cio­nie­rius turi perfo­ruotą korpusą (su 23000 tūkst. skylu­čių) ir tempe­ra­tū­ros palai­ky­mui patal­poje (vėsi­nimo režime) gali auto­ma­tiš­kai arba ranki­niu būdu užda­ryti oro nukrei­pimo svir­telę ir paskleisti vėsumą per visą korpusą, t.y., bevėju režimu. Dide­lio efek­ty­vumo „inver­ter“ tech­no­lo­gija padeda grei­čiau pasiekti šaldymo/šildymo efektą, užtik­rina preci­zišką tempe­ra­tū­ros palai­kymą su mini­ma­lio­mis ener­gi­jos sąnau­do­mis.

Išsi­­valo pats – auto­­ma­ti­š­kai. Palai­ky­­kite oro kondi­cio­nie­riaus vidaus švarą be jokių pastangų! Šilu­mo­kai­čiui baigus darbą „Auto Clean“ funk­cija auto­­ma­ti­š­kai išdžio­­vins Jūsų įren­ginį. Taip apsau­goma nuo bakte­­rijų sankaupų ir nema­lo­nių kvapų.

Valdy­­kite per nuotolį bet kada ir iš bet kur („Sma­r­tThings“). Valdy­­kite tempe­ra­tūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudo­dami „Sma­r­tThings“ prog­ra­mėlę, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondi­cio­nie­­rių vos vienu prisi­­lie­timu. Arba tiesiog nuro­­dy­­kite savo pagei­da­vi­mus dirb­ti­nio inte­lekto (DI) siste­mai ir mėgau­ki­tės laisve. Be to, sistema pati pasiū­lys geriau­sias nuosta­tas.

Apli­n­kai neke­n­­kia­n­tis vėsi­n­tu­vas (R32 šalt­ne­­šis). Apsau­go­­kite planetą – maži­n­­kite neigiamą poveikį klimato kaitai. Oro kondi­cio­nie­riuje įtai­sy­tas naujos kartos R32 šalt­ne­­šis, kuris padeda apsau­goti ozono sluoksnį ir, paly­ginti su įpra­s­tais R22 ar R410A šalt­ne­­šiais, daro labai nedi­delį neigiamą poveikį visuo­ti­niam atši­li­mui. Tad jis kur kas pala­n­­ke­s­nis apli­n­kai!

Gere­s­nis miegas visą naktį. „Good Sleep“ reži­­mas su „Wind-Free™“ funk­cija palaiko idea­lią aplinką geram miegui, nes nėra jokių šalto vėjo srautų. Tempe­ra­tūrą regu­liuo­janti „Wind-Free™“ funk­cija padeda grei­tai užmigti, miegoti giliai, pato­­giai ir nubusti pail­­sė­­jus.

Įdiegta trigu­bos apsau­gos tech­no­lo­gija garan­tuoja didžiau­sią sistemų efek­ty­vumą ir pati­ki­mumą. Tai komp­re­so­riaus ir valdymo plokš­tės apsauga nuo dide­lių elekt­ros įtam­pos šuolių ir anti­ko­ro­zine danga padeng­tas šilu­mo­kai­tis.

Darbi­nės tempe­ra­tūrų ribos: šaldy­mas: –15~46 ℃; šildy­mas: –20~24 ℃.

Komp­lekte su nuoto­li­nio valdymo pulte­liu. Galima komp­lek­tuoti ir su laidi­niu pulte­liu.

 

 

 Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC026TNXDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC026RXADKG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
1 / 220-240 / 50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A++
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
1.0/2.6/4.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
0.8/3.3/4.0
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
4.06
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
7
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.75
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.1
Wi-Fi
1 Yra
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.18/0.64/1.20
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.15/0.88/1.35
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.4/3.1/5.5
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/4.2/6.0
Drenažas, Φ, mm
ID 18 HOSE
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
10.3/8.4/7.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
30
Kompresoriaus modelis
UB9AK5090FER
Kompresoriaus galia, kW
0.86
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
320
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
36/30/24
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
46/47
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
820x299x215
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
790x548x285
Vidinio bloko svoris, kg
9.1
Išorinio bloko svoris, kg
32.5
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
20
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
15
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
6.35 (1/4")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
0.9/0.61
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
0g (>20m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
0.75↑
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Rekomenduojamas saugiklis, A
12.5
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
601.7
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
310
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15~46
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24

Galimi priedai

Atsisiuntimai

Pultelio naudojimosi instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/ar-eh03e-pultelio-vartotojo-instrukcija-lt.pdf

Montavimo instrukcija

https://www.telepaslauga.lt/files/bevejo-komercines-klases-sieninio-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • Komercinės-klasės2.6-3.3-kW-bevėjis-sieninis-oro-kondicionieriaus-komplektas
 • Bukletas
 • Bukletas-2
 • Bukletas-3
 • Bukletas-4
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-2.6-3.3-kW-vidinis blokas
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-2.6-3.3-kW-vidinis blokas-2
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-2.6-3.3-kW-vidinis blokas-3
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-2.6-3.3-kW-vidinis blokas-4
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-2.6-3.3-kW-vidinis blokas-5
 • AC026TNXDKG-AC035TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys
 • AC026TNXDKG-AC035TNXDKG-vidinio-bloko-brėžinys-2
 • Samsung-komercinės-klasės-bevėjis-sieninis-išorinis-blokas-2.6-3.3-kW
 • Šaltnešio-lentelė
 • AC026-035RXADKG-išorinių-blokų-brėžinys
 • AC026-035RXADKG-išorinių-blokų-brėžinys-2
 • Lentelė-AC026TNXDKG
 • Lentelė-AC026TNXDKG-2

Video