Kondicionieriai

Samsung kondicionavimo ir vėdinimo įranga

Samsung kanalinio tipo vidutinio slėgio 10.0/11.2kW oro kondicionieriaus komplektas (trifazis įrenginys)

Aprašymas

Modelis
AC100RNMDKG/EU-AC100RXADNG/EU
Kaina
2 922 € be PVM / 3 535 € su PVM

10.0-11.2-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-trifazis

 • Naujau­sios tech­­­­no­lo­gi­jos. Oro kondi­cio­nie­riuje naudo­ja­mos naujau­sios tech­­­­no­lo­gi­jos daro įren­gi­nius vienais našiau­sių rinkoje.
 • Efek­ty­­ve­s­nis šaldy­­­­mas ir šildy­­­­mas. Samsung kana­li­niuose oro kondi­cio­nie­riuose naudo­jami ypač efek­ty­vūs „Sirocco“ venti­lia­to­riai.
 • Tylus. Aero­­­­di­na­mi­š­­­­ke­s­nės venti­lia­to­riaus mente­­­­lės užti­k­rina tylesnį oro kondi­cio­nie­riaus veikimą.
 • Kompa­­­k­ti­š­­­­kas. Naujų Samsung kana­li­nių oro kondi­cio­nie­­­­rių gaba­ri­tai suma­žinti 30 proc.
 • Leng­­ve­s­nis. Svoris lygi­nant su 2013 m. mode­liais suma­žė­jęs 42 proc.
 • Oro trau­­­­kos kont­ro­­­­lės sistema. Įdiegta paža­n­giau­sia oro trau­­­­kos kont­ro­­­­lės sistema (ESP).
 • Galios regu­lia­vi­­­­mas. Įdiegta patogi galios regu­lia­vimo funk­cija preci­zi­š­kai sure­­­­gu­liuoja oro srau­tus pata­l­­­­pose, leidžia suma­žinti siste­mos triu­k­š­mi­n­­­­gumą ir padi­dinti ekono­­­­mi­š­­­­kumą.
 • „Away“ reži­­­­mas. Taupoma elek­t­­­­ros ener­gija Jums nebū­nant namuose.
 • 7 dienų prog­ra­ma­vi­­­­mas. Leidžia nusta­tyti oro kondi­cio­nie­riaus veikimą pagal Jūsų porei­kius ir dieno­­­­t­varkę.
 • 3 pakopų tylu­sis reži­­­­mas. Tyle­s­nis išori­nio bloko veiki­­­­mas naktį.
 • „Smart Wi-Fi“ funk­cija (papi­l­do­­­­mas prie­das). Valdy­­­­kite oro kondi­cio­nie­­­­rių savo išma­niuoju tele­fonu.
 • Oro joni­za­to­rius (papi­l­do­­­mas prie­das). Dėl kompiu­te­­­­­rių ir kitų elek­t­­­­­ros prie­taisų pata­l­­­­­pose atsi­­­­­randa neigia­­­­­mas povei­kis oro koky­bei. Oro koky­bei gerinti reika­linga dirb­­­­­tinė oro joni­za­cija. Dauguma joni­za­to­­­­­rių veikia neigia­mos iškro­vos prin­cipu. Dirbant joni­za­to­riui, iš oro paša­li­na­mos dulkės, neut­ra­li­zuo­jami elek­t­­­ro­s­ta­ti­niai laukai (ant plas­ti­ki­nių langų, drabu­žių, lino­le­umo ir kt.). Oro joni­za­to­riaus pagalba mažėja nuova­r­gis, stip­rėja imuni­te­tas, suma­žėja grybe­­­­­lių ir bakte­­­­­rijų kiekis pata­l­­­­­pose.
 • Tankus filt­ras. Lengva valyti, paprasta prižiū­rėti.
 • Platus darbi­nių tempe­ra­tūrų diapa­­­­zo­nas. Užti­k­ri­n­tas įran­gos veiki­­­­mas beveik visose klima­ti­nėse zonose.
 • 10.0/11.2kW tri­fa­zis įren­gi­nys.

Techniniai duomenys

Vidinio bloko modelis
AC100RNMDKG/EU
Išorinio bloko modelis
AC100RXADNG/EU
Kompresoriaus tipas
S-Inverter
Elektros maitinimas, Φ/V/Hz
3/380-415/50
Šaltnešio tipas
R32
Šaldymo energijos klasė
A+
Šildymo energijos klasė
A+
Šaldymo galia ( min / stand / max ), kW
3.0/10.0/12.0
Šildymo galia ( min / stand / max ), kW
2.2/11.2/15.5
Nominali šaldymo galia, kW
10
Nominali šildymo galia, kW
11.2
Šaldymo naudingumo koeficientas, EER
2.92
Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER
5.9
Šildymo naudingumo koeficientas, COP
3.27
Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP
4.00
Wi-Fi
3 Reikalingas papildomas priedas
Jonizatorius
3 Reikalingas papildomas priedas
Šaldymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.60/3.42/4.70
Šildymo elektros sąnaudos ( min / stand / max ), kW
0.46/3.42/5.40
Šaldymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.5/5.3/7.1
Šildymo darbinė srovė ( min / stand / max ), A
1.2/5.3/8.4
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), mmAq
0.0/4.0/15.0
Išorinis statinis slėgis ( min / stand / max ), Pa
0.0/39.2/147.0
Drenažas, Φ, mm
VP-25(OD32, ID25)
Vidinio bloko oro srautas ( aukštas / vidutinis / žemas ), m3/min
28.0/25.0/22.0
Išorinio bloko oro srautas ( šaldymas ), m3/min
72.0
Kompresoriaus modelis
UB8TN8300FJU
Kompresoriaus galia, kW
2.91
Kompresoriaus tepalų tipas
POE
Kompresoriaus pradinis užpildymas tepalais, cc
1.200
Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( aukštas / vidutinis / žemas ), dB(A)
34/32/30
Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis ( šaldymas / šildymas ), dB(A)
52/54
Vidinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
1200x250x700
Išorinio bloko gabaritai ( plotis / aukštis / gylis ), mm
940x998x330
Vidinio bloko svoris, kg
34
Išorinio bloko svoris, kg
74.0
Vamzdžių ilgis ( laukas - vidus ), m
50
Vamzdžių aukščių skirtumas ( tarp ID / OD ), m
30
Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
9.52 (3/8")
Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm ( inch )
15.88 (5/8")
Šaltnešio kiekis ( gamykliškai užpildyta ), kg / tCO2e
2.70/1.82
Papildomas šaltnešio kiekis ( viršijus nustatytą vamzdžių ilgį papildomam metrui reikia pildyti šaltnešio (g), nustatytas ilgis (m) nurodytas skliausteliuose )
50g (>30m)
Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų
3x0.75~1.5mm2+2x0.75~1.5mm2
Elektros maitinimo kabelis, mm2
2.5mm2
Maitinimo kabelio jungtis ( Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT )
OUT
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( X reikšmė ), mm
620.0
Atstumas tarp išorinio bloko tvirtinimo taškų ( Y reikšmė ), mm
328.0
Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C
-15 ~ 50
Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C
-20~24
Minimali šaldymo galia, kW
3.0
Minimali šildymo galia, kW
2.2
Maksimali šaldymo galia, kW
12.0
Maksimali šildymo galia, kW
15.5

Atsisiuntimai

Montavimas

https://www.telepaslauga.lt/files/zemo-ir-vidutinio-slegio-kanaliniu-montavimo-instrukcija.pdf

Galerija

 • 10.0-11.2-kW-vidutinio-slėgio-kanalinio-kondicionieriaus-koliažas-trifazis
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-10.0-11.2-kW
 • Vidutinio-slėgio-kanalinis-oro-kondicionierius-10.0-11.2-kW-2
 • 10.0-11.2-kW-vidinio-bloko-brėžinys-trifazis
 • 10.0-11.2-kW-vidinio-bloko-brėžinys-trifazis-2
 • Vidutinio-slėgio-kanalinio-oro-kondicionieriaus-išorinis-blokas-10.0-11.2-kW-trifazis-įrenginys
 • AC100RXAD*G/EU-išorinis-trifazis
 • AC100RXAD*G/EU-išorinis-trifazis-2
 • AC100RXAD*G/EU-išorinis-trifazis-3
 • AC100RXAD*G/EU-išorinis-trifazis-4

Video